Copyright en inhoud:
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door MSC De Kempen! Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Het is nooit volledig uit te sluiten dat gebruikte afbeeldingen op deze site iemands eigendom zijn. Indien u afbeeldingen opmerkt die uw eigendom zijn, laat het ons aub weten, zodat we dit kunnen vermelden, of de afbeelding verwijderen indien U bezwaar heeft tegen het gebruik op onze website.

 

Externe informatie:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie's die gepost worden op de nieuwsdienst en de inhoud van nieuwsberichten die niet door de beheerder geschreven zijn.

 

Linken naar deze site:
Het is de gebruiker toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van MSC De Kempen!. Indien u een banner wenst te plaatsen neemt u contact op met de webmaster.

 

De nieuwsdienst:
Deze site is niet verantwoordelijk voor de nieuwsberichten en reactie's die op de nieuwsdienst gepost worden, indien er een inbreuk is wordt U verzocht om MSC De Kempen daarvan meteen op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen. De desbetreffende betrokken personen zullen geen toegang meer krijgen tot de nieuwsdienst.

 

Melding van schending van privacy:
Indien U meent dat een lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om MSC De Kempen daarvan meteen van op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

 

MSC De Kempen:
De naam MSC De Kempen mag niet gebruikt worden op andere sites tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de voorzitter, men mag ten allen tijden linken naar deze website met MSC De Kempen in de titel.